ⓘ تجزیه ال یو در تجزیه و تحلیل عددی و جبر خطی عوامل یک ماتریس به عنوان محصول پایین مثلثی ماتریس و بالا مثلثی ماتریس فاکتور گرفته‌می‌شوند. محصول گاهی اوقات شامل یک ..

                                     

ⓘ تجزیه ال یو

تجزیه ال یو در تجزیه و تحلیل عددی و جبر خطی عوامل یک ماتریس به عنوان محصول پایین مثلثی ماتریس و بالا مثلثی ماتریس فاکتور گرفته‌می‌شوند. محصول گاهی اوقات شامل یک ماتریس جایگشت های را هم شامل می‌شود. تجزیه ال یو را می‌توان به عنوان شکل ماتریسی حذف گاوسی در نظر گرفت. رایانه‌ها معمولاً برای حل سیستم‌های معادلات خطی مربعی از تجزیه ال یو، استفاده می‌کنند این روش همچنین نیز یک گام کلیدی در هنگام محاسبه دترمینان یا محاسبه معکوس یک ماتریس به‌شمار می‌آید. تجزیه ال یو توسط ریاضیدانی بنام تادیوز بانچویچ Tadeusz Banachiewicz در سال ۱۹۳۸ ارائه شد.