ⓘ آکورد هفت معمولاً به آکورد هفت نمایان اشاره دارد که ترکیبی از یک آکورد ماژور و یک هفتم کوچک است. با این حال فاصله‌های هفتم دیگری می‌تواند به آکورد سه‌صدایی اضاف ..

                                     

ⓘ آکورد هفت

آکورد هفت معمولاً به آکورد هفت نمایان اشاره دارد که ترکیبی از یک آکورد ماژور و یک هفتم کوچک است. با این حال فاصله‌های هفتم دیگری می‌تواند به آکورد سه‌صدایی اضافه شود و در نتیجه انواع مختلفی از آکورد هفت وجود دارد. فاصلهٔ هفتم در ابتدا به‌عنوان یکی از نت‌های زینت و غریبه با آکورد مورد استفاده قرار می‌گرفت. با گذشت زمان و ایجاد اعتدال مساوی، آهنگسازان را بر آن داشت تا بی‌ثباتی فاصلهٔ هفتم که نامطبوع شناخته می‌شد را در آکورد سه‌صدایی به بخشی از اجزا آکورد پیوند دهند و بدین ترتیب به‌عنوان "آکورد هفت" برای گوش‌های ناآشنا تبدیل شد و به آن عادت کردند. در موسیقی مدرن و به‌ویژه موسیقی جاز، تقریباً اکثر آکوردها دارای نشان هفت هستند.

                                     

1. طبقه‌بندی

آکورد هفت به‌طور رسمی از ترکیب یک سه‌صدایی و یک فاصلهٔ هفتم نسبت به نتِ پایه نام‌گذاری می‌شود و به هشت نوع مختلف شناخته شده‌است که امروزه هفت نوع آن به شرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

  • ترکیب "آکورد ماژور" و "هفتم بزرگ" ، "آکورد هفت بزرگ" است. مثال: C maj 7
  • ترکیب آکورد کاسته و هفتم کاسته، "آکورد هفت کاسته" است. مثال: C o7
  • ترکیب آکورد کاسته و هفتم کوچک، "آکورد هفتم کوچک و پنجم کاسته" یا "آکورد هفت نیم کاسته" است. مثال: Cm 7♭5
  • ترکیب یک آکورد ماژور و هفتم کوچک، یک "آکورد هفت ماژور/ مینور" یا "آکورد هفت نمایان" است، و فقط دارای یک نماد اضافه است. مثال: C 7
  • ترکیب آکورد مینور و هفتم کوچک، "آکورد هفت کوچک" است. مثال: C min 7
  • ترکیب آکورد مینور و هفتم بزرگ، "آکورد هفت کوچک و بزرگ" است. مثال: Cm maj7
  • ترکیب آکورد افزوده و هفتم بزرگ، "آکورد هفت بزرگ و پنج افزوده" است. مثال: C maj7♯5
                                     

2. معکوس آکورد هفت

آکورد هفت دارای چهار وضعیت است که غیر از حالت پایه، دارای سه معکوس آکورد است که با "عددگذاری" نسبت به نت باس مشخص می‌شود. مثال از "آکورد هفت نمایان" روی نت سل: