ⓘ نمای کلی رایانش. سفت‌افزار برنامه‌نویسی رایانه سیستم‌عامل نرم‌افزار سیستم مهندسی نرم‌افزار گرداننده دستگاه حق‌امتیاز نرم‌افزار نرم‌افزار کاربردی سامانه اطلاعات ..

                                     

ⓘ نمای کلی رایانش

 • سفت‌افزار
 • برنامه‌نویسی رایانه
 • سیستم‌عامل
 • نرم‌افزار سیستم
 • مهندسی نرم‌افزار
 • گرداننده دستگاه
 • حق‌امتیاز نرم‌افزار
 • نرم‌افزار کاربردی
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • صفحه گسترده
 • پایگاه داده
 • واژه‌پرداز
 • کامپایلر
 • اسمبلر
 • مفسر رایانه
 • زبان برنامه‌نویسی
 • متن به گفتار
 • بازشناسی گفتار
                                     

1. کسب‌وکار رایانش

 • مدیریت زنجیره تأمین
 • سیستم اطلاعات بیمارستان
 • سامانه اطلاعاتی مدیریتی
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • پردازش داده‌های الکترونیکی
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • سیستم پشتیبانی تصمیم
 • مدیریت راهبردی
 • سیستم مدیریت منابع انسانی
 • نرم‌افزار حسابداری
 • رایانش همگانی
 • چرخه‌عمر محصول
 • برنامه‌ریزی منابع سازمانی
 • ساخت به کمک رایانه
 • برنامه‌ریزی مواد اولیه
 • پایگاه داده تحلیلی
 • طراحی به کمک رایانه
                                     

2. شبکه رایانه‌ای

شبکه‌های رایانه‌ای سیمی و بی‌سیم

 • شبکه محلی LAN
 • شبکه محلی بی‌سیم
 • شبکه دانشگاهی CAN
 • شبکه کلان‌شهری MAN
 • شبکه گسترده WAN
 • انواع
 • مدیریت شبکه
 • فضای کار مشترک
 • شبکه توری
 • اینترنت

فناوری رایانش مبنتی بر شبکه بی‌سیم CbWN

 • کدبوک
 • فشرده‌سازی داده‌ها
 • نظریه بازی‌ها
 • هوش
 • رادیو نرم‌افزاری
 • نرم‌افزار
 • امنیت
                                     

3. امنیت رایانه‌ای

 • رمزنگاری - نظریه اطلاعات
 • بدافزار
 • نظارت بر رایانه و شبکه
 • امنیت رایانه
 • دفاع در برابر مهندسی اجتماعی
 • مهندسی امنیت
 • کرک کردن - هکر امنیتی
 • امنیت فیزیکی - عملیات کیف سیاه
                                     

4. داده

 • عدد گویا
 • ممیز شناور
 • متغیرهای رشته‌ای کوتاه
 • مازاد-۳
 • دهدهی به رمز دودویی
 • ده‌دهی
 • پردازش تصویر دیجیتال
 • مسیریابی شبکه
 • پردازش سیگنال دیجیتال
 • فشرده‌سازی داده‌ها
 • مدیریت داده